Bestellen en retourneren

Wij betreuren het als u niet tevreden bent. Echter, hieronder treft u de informatie om dit kenbaar te maken.

Als u niet tevreden bent vragen wij u ons een e-mail te sturen naar info@tuinhoutoosterhout.nl
Uw klacht moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend per e-mail.

In deze e-mail dient u ten aller tijden uw naam, ordernummer, factuurnummer, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer te vermelden.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tuinhoutoosterhout binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. U dient Tuinhoutoosterhout in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Let op! U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • Het artikel is niet meer compleet, gezaagd of reeds verwerkt;
  • Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had vies, gebruikt of beschadigd geraakt;
  • Het artikel was speciaal voor u op maat of op kleur gemaakt;
  • Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
  • Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard;
  • Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;